کنترل قیمت مسکن با دریافت مالیات از خانه های خالی

کنترل قیمت مسکن با دریافت مالیات از خانه های خالی

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: برای مدیریت قیمت مسکن و اجاره‌خانه باید از مالکان خانه‌های ارواح؛ یعنی خانه‌هایی که کسی در آنها زندگی نمی‌کند؛ مالیات گرفته شود.

 

به گزارش  مشرق، حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام درباره مشکلات حوزه مسکن و افزایش شدید اجاره خانه گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر می‌بینیم که قیمت مسکن و اجاره خانه  در حال افزایش است که این موضوع‌ مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

  این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: یک قطعه از پازل سیاست مسکن برای مدیریت قیمت مسکن و اجاره خانه بحث مالیات بر خانوار خانه‌های ارواح است.

وی افزود: خانه‌های ارواح همان خانه‌هایی هستند که هیچ انسانی در آنها زندگی نمی کند و احتمالا مالکان این خانه‌ها آن را به ارواح اجاره دادند.

عبدالملکی ادامه داد: البته این مشکلی ندارد اما باید از مالکان این خانه‌ها مالیات گرفته شود.

وی با بیان اینکه دو و نیم میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد؛ که بیش از پانصد هزار واحد آن در شهر تهران است؛ اظهار داشت: اگر تنها ابن واحدها فقط وارد بازار شود به شدت قیمت مسکن و اجاره خانه تا حد زیادی کنترل می شود و حتی ممکن است کاهش پیدا کند.

بلاگ های مشابه