نکاتی درباره اجاره ملک

نکاتی درباره اجاره ملک

  • مدت زمان اجاره باید معین باشد معمولا هم این مدت به صورت یکساله تعیین می شود.
  • اگر بعد از انعقاد قرار داد معلوم شود که ملک مورد اجاره ایراد دارد ، مستاجر حق فسخ دارد.
  • موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری ایجاد کند مگر این که توافق صورت گرفته با مستاجر باشد.
  • تمامی تعمیرات و مخارجی که برای مورد اجاره و امکان بهره برداری از آن لازم است که بر عهده مالک باشد.
  • مستاجر باید در زمان های تعیین شده در قرار داد اقدام به پرداخت اجاره بهای خود نماید.
  • از نکات مهم و ضروری در انعقاد قرار داد اجاره نامه این است که در صورت فوت باطل نمی شود.
  • مستاجر حق انتقال ملک مورد اجاره را به شخص دیگری ندارد.
  • به جز موجر و مستاجر، باید دو نفر دیگر به عنوان شاهد قرارداد اجاره را امضا کنند.

 

کارشناسان ما در واحد رهن و اجاره : 44718067 - 44740767

بلاگ های مشابه